Hieronder is het mogelijk om een nieuwe ticket aan te maken. Om zeker te zijn van een snelle en juiste afhandeling is het noodzakelijk om in de toelichting kort en bondig relevante informatie mee te geven over de situatie waarin de issue zich voordoet. Hierbij is het van belang te weten welke acties de gebruiker ondernomen heeft voor en na constatering van het probleem, om welk project, klant, artikel, template het gaat en of er foutmeldingen of waarschuwingen waren.

Bijlagen van relevante bestanden en/of screenshots kunnen hierbij ook waarde hebben. Het uitpuzzelen uit screenshots waarom het probleem mogelijk draait kost extra tijd, geeft risico op verkeerde conclusies en foute oplossingen.

Aan de afhandeling van aangemelde tickets zijn over het algemeen kosten verbonden. Deze kosten betreffen bijvoorbeeld tijd voor probleemonderzoek, testen en uitvoeren van de oplossing, remote support via Teamviewer en/of werkzaamheden on-site.
Uitzondering hierop is wanneer de afhandeling van de ticket valt onder een vooraf afgesproken garantietermijn of bijzondere ondersteuningsafspraken. In zulke gevallen zijn de afgesproken voorwaarden van toepassing.

Item Status Opt-in Date Opt-out Date Action
Onderwerp
Additional Information
Onderwerp
Additional Information